Småföretagarvänliga partier

För att en ekonomi ska fungera måste småföretagarna få bra förutsättningar att driva sina företag – det är de flesta partierna, från vänster till höger, ense om. Det är nämligen genom småföretagen som många av de lokala jobben kan skapas, och vissa branscher är helt beroende av att småföretagare har råd att anställa människor. På en mindre ort kan den lokala målerifirman eller rörmokaren vara en central punkt och ge upphov till arbetstillfällen när de känner att de vill expandera.

 

På så sätt skapas en god cirkel och fler får jobb när det går bra för småföretagarna. Särskilt inom de branscher som är svåra att ersätta med jobb i statens regi – exempelvis städfirmor – är småföretagarna en viktig resurs. De har kompetensen att lyckas inom sitt område, och ofta har de ett starkt kontaktnät med många lokala stamkunder som hjälper företaget att överleva. I mindre städer är lokalbefolkningen och företagen ömsesidigt beroende av varandra eftersom företaget tillhandahåller en viktig tjänst och erbjuder arbetstillfällen, samtidigt som konsumenterna ser till att verksamheten kan fortsätta med sina köp.164703_1578937574.jpg_510

 

För småföretagare är det viktigt att hålla i slantarna, och en god ekonomi är grundläggande för att överleva i konkurrensen. En aspekt som faktureringen är viktig att titta på eftersom det kan vara problematiskt för småföretagare att ligga ute med stora pengar. Det har Fakturino fakturabelåning löst, som med sin tjänst ser till att du får de bästa villkoren av finansbolagen.

 

Småföretagare är extra känsliga för hur företagsklimatet utformas, och därför är de politiska åtgärderna av stor vikt. Många partier är överens om att småföretagarna spelar en viktig roll i svensk ekonomi, men deras tillvägagångssätt och strategi för hur småföretagarnas intressen bäst skyddas skiljer sig något åt. Vänsterpartiet är ett parti som tycker att småföretagarna bör få fler fördelar än de stora, multinationella företagen. Ett sätt att göra det är att ta bort sjuklöneansvaret för mindre företag, vilket gör det lättare att anställa eftersom en stor utgiftspost försvinner.

 

Vänsterpartiet är i dag i opposition, men ett annat parti, Centerpartiet, sitter i regeringen i dagens koalition. Centerpartiet har traditionellt setts som ett parti som stått upp för småföretagarna, men i regeringen har man inte haft så mycket att säga till om. Istället är det Moderaternas politik som har genomförts, och det har gjort att Centerns vallöften spruckit. Förre partiledaren Maud Olofsson blev visserligen näringsminister under sin tid i toppolitiken, men hon hade större bekymmer med de stora företagen, som Saab, och de små hamnade mer i skymundan.

 

Comments are closed.