Kan politiker kontrollera inflationen?

En viktig del av regeringsarbetet är att kontrollera inflationen. Politiker kan med andra ord påverka och dämpa inflation men de kan inte kontrollera den till hundra procent. Inflationen påverkas i huvudsak via finanspolitiken som sköts av regeringen samt riksdagen och via penningpolitiken som sköts av riksbanken.

Penningpolitiska verktyg

Det främsta penningpolitiska verktyg som står till riksbankens förfogande är styrräntan eller reporäntan. Det här är den ränta som bankerna får låna pengar till. Genom att höja eller sänka styrräntan kan inflationen påverkas. När en inflation till exempel är lägre än tvåprocentsmålet kan riksbanken öka inflationen genom att sänka styrräntan. Detta kommer att bidra till ökad aktivitet i ekonomin samt en svagare växelkurs. När inflationen behöver dämpas kan riksbanken istället höja styrräntan.

Inflation ger högre kostnader

Inflation innebär att priserna går upp och mat och andra förnödenheter blir dyrare. När levnadskostnaderna går upp kan till exempel en oväntad räkning eller liknande orsaka ekonomiska problem. För att lösa en tillfällig akut situation kan du behöva låna pengar. Hos pantbanken Belona kan du belåna smycken till en av marknadens lägsta räntor. Allt du behöver göra är att beställa en gratis pantpåse som givetvis är försäkrad. Skicka in dina smycken och när du godkänt pantbankens låneerbjudande får du pengarna insatta på ditt konto inom fem minuter.

Finanspolitiken

Finanspolitiken styrs av regeringen samt riksdagen och innefattar flera olika åtgärder. Hur dessa åtgärder används beror till viss del på vilka politiska partier som sitter i regeringsställning och vilken politisk majoritet som finns i riksdagen. Finanspolitiken kan inte påverka inflationen eller styrräntan direkt. Genom olika beslut kan politiker via finanspolitiken få människor att konsumera mindre eller mer genom att höja eller sänka momsen. Andra åtgärder kan vara att höja eller sänka bidragen, höja eller sänka arbetsgivaravgiften, höja eller sänka inkomstskatten samt höja eller sänka pengar som ges till den offentliga sektorn.

Politik och företagande

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit