Offentligägda företag

Utöver myndigheter och olika typer av statliga verk finns det också en typ av institution som skiljer sig något från de redan nämnda: offentligägda företag. Sådana finns på alla olika nivåer. De man kanske främst tänker på är företag som SJ, eller kommunala energi- eller bostadsbolag. Men det finns också andra exempel där det har bedömts vara enklare att driva ett offentligt uppdrag i bolagsform. Ett sådant är Inera, ett företag som samägs av alla Sveriges landsting. Deras uppdrag är att driva digitalisering av vården och de har bland annat tagit fram tjänsten 1177, den nationella sjukvårdsrådgivningen.

Vilka lagar gäller för offentliga företag?

Företag som ägs av det offentliga lyder som alla andra företag under aktiebolagslagen, men de omfattas också i viss utsträckning även av andra lagar som gäller på det offentliga området. Om två kommunala bolag ska gå ihop kan de därför behöva m&a rådgivning på samma sätt som ett privat bolag gör. I en M&A rådgivning går man igenom två företags finanser och ser bland annat till att det inte uppstår någon form av illegal konkurrens när man konsolideras på en marknad. Detta är givetvis något som är extra viktigt för ett offentligägd företag då det kan vara känsligt att konkurrera mot den privata marknaden.

De flesta offentligägda företag lyder också under LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Det vill säga att de inte får göra inköp hur som helst utan måste följa de processer som gäller där. Det som däremot kan vara bra att känna till är att offentliga företag inte lyder under offentlighetsprincipen på samma sätt som en myndighet.

Varför har man offentligägda företag?

Huvudanledningen till att en offentlig institution vill driva något i företagsform är för att de gör något samhällsnyttigt men samtidigt verkar på en marknad. Socialförvaltningen är oftast olämplig att driva i bolagsform, medan ett parkerings- eller bostadsbolag är lättare att driva som ett aktiebolag. Det är en mycket enklare process att ta ut hyror och avgifter av olika slag om det görs med samma kommersiella villkor som andra företag. Det gör dessutom ofta administrationen lättare om det är en nyttighet som ska komma hela landet tillgodo, som järnväg.

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit