Hur blir man politiker?

En av demokratins viktigaste premisser är att varje medborgare ska ha möjligheten att kunna engagera sig politiskt. En stark demokrati byggs på ett stort politiskt engagemang bland befolkning, och villkoret att vem som helst ska kunna ställa upp i val är en grundval som inget politiskt parti vill kompromissa med. Snarare råder det konsensus bland alla demokratiska partier att möjligheten måste finnas inte bara för utvalda professionella politiker utan också gemene man att engagera sig i politiken.

 

Men bara för att den teoretiska möjligheten finns där är det inte säkert att alla vet precis hur man går tillväga för att inleda ett arbetsliv inom politiken. Alla har sin egen bakgrund och sina speciella anledningar för att engagera sig, och det gör att framför allt lokalpolitiker kan ha en mångskiftande bakgrund. Det går att ta massor av olika vägar till en post som kommunpolitiker eller riksdagsman eller –kvinna, och nästan alla politiker har gemensamt att de började med ett lokalt engagemang på hemmaplan.politics

 

Innan du påbörjar din politiska bana kan det vara bra att veta vad du tycker. Det underlättar när du sedan ska välja parti och börja engagera dig. Gör en lista över dina värderingar samt vilka kärnfrågor som du brinner för. Därefter kan du enkelt jämföra punkterna med respektive partis manifest och se vilket som passar bäst. När du har hittat ett parti som du är intresserad av kan du börja gå på möten i din kommun och se om det är något för dig.

 

Folkpartiet arrangerar exempelvis gruppmöten varje månad där intresserade medborgare kan lära sig mer om partiet och dess politiska arbete. Andra partier, som Socialdemokraterna, arrangerar regelbundet seminarier och studiecirklar som syftar till att underlätta det politiska engagemanget hos medborgarna. Om du skulle sympatisera med exempelvis Moderaterna kan du bli medlem och på så sätt se till att uppdatera dig om stundande evenemang och annan viktig information.

 

Att arbeta som lokalpolitiker är i många stycken ett utmanande och givande yrke, men det kräver ett genuint intresse för politik. Arbetstimmarna är ofta långa med möten i utskott och motioner som ska skrivas, och det gäller också att kunna vara flexibel med sin arbetstid och vara beredd att jobba på både kvällar och helger. Lönen är knappast en anledning att ge sig in i politiken såvida du inte tar en riksdagsplats direkt: jämfört med näringslivets ofta välbetalda arbeten får den genomsnittlige kommunpolitikern en betydligt blygsammare summa i plånboken varje månad. Det tyder på att många drivs av andra skäl än de rent ekonomiska i sitt arbete.

 

Comments are closed.