Senaste inläggen

NPS: Metod för att mäta politiskt stöd

NPS: Metod för att mäta politiskt stöd

Inom politiken är det viktigt att mäta och förstå hur väljargrupper och medborgare uppfattar olika politiska aktörer och deras åtgärder. Net Promoter Score NPS är en användbar metod för att bedöma politiskt stöd och lojalitet. NPS och politiskt stöd NPS står för Net Promoter Score som är en mätning som […]

Läs mer

 
Flexibel arbetsplats för frilansande politiska journalister

Flexibel arbetsplats för frilansande politiska journalister

Att vara frilansande politisk journalist kan vara utmanande på flera plan. Dels behöver du vara konstant påläst om vad som händer i omvärlden, dels måste du garantera regelbundna intäkter. Du har ingen fast arbetsgivare och det innebär att det är du själv som måste dras med kostnader som till exempel […]

Läs mer

 
Digitaliseringens betydelse i politiken

Digitaliseringens betydelse i politiken

Det svenska politik-årets höjdpunkt Almedalsveckan har alltid varit ett nav för politisk diskussion och opinionsbildning i Sverige. Här sammanstrålar politiker, journalister och allmänheten för att utbyta idéer, ställa frågor och formulera framtiden. Men i dagens snabbt föränderliga digitala värld, behöver politiken anpassa sig för att nå ut med sitt budskap […]

Läs mer

 
Kan politiker kontrollera inflationen?

Kan politiker kontrollera inflationen?

En viktig del av regeringsarbetet är att kontrollera inflationen. Politiker kan med andra ord påverka och dämpa inflation men de kan inte kontrollera den till hundra procent. Inflationen påverkas i huvudsak via finanspolitiken som sköts av regeringen samt riksdagen och via penningpolitiken som sköts av riksbanken. Penningpolitiska verktyg Det främsta […]

Läs mer

 
Politik och människors livskvalitet

Politik och människors livskvalitet

Begreppet politik har omdefinierats med tiden. Idag handlar det om taktik och processer för att fatta beslut inom det parti och den grupp politiker man anser sig tillhöra. Övergripande handlar politik om hur statens utgifter ska fördelas när skattepengarna har kommit in. Politiker har makt och deras visioner om hur […]

Läs mer

 
Offentligägda företag

Offentligägda företag

Utöver myndigheter och olika typer av statliga verk finns det också en typ av institution som skiljer sig något från de redan nämnda: offentligägda företag. Sådana finns på alla olika nivåer. De man kanske främst tänker på är företag som SJ, eller kommunala energi- eller bostadsbolag. Men det finns också […]

Läs mer

 
Vad betyder “Ok Boomer”?

Vad betyder “Ok Boomer”?

Frasen “Ok Boomer” har blivit en symbol för generationssplittring under millennials-eran. Så som ordet oftast används syftar det på en äldre person, vanligtvis en man, som har konservativa värderingar och som kanske inte vill inse att världen står inför en klimatkris. Frasens genomslag var så stort och omedelbart att svenska […]

Läs mer

 
Almedalsveckan – snart är den här

Almedalsveckan – snart är den här

Någon som har hört talats om Politikerveckan? Eller som den numera kallas, Alemdalsveckan, snart är den här! Detta är veckan då i princip samtliga politiker samlas på Gotland för att diskutera och argumentera mot varandra. Att politiker åker till Gotland en vecka under sommaren har blivit som en tradition som […]

Läs mer

 
Muren mot Mexiko – blir den verkligen av?

Muren mot Mexiko – blir den verkligen av?

Året är nu 2019 och i USA löper planerna på en mur mellan Mexiko och USA vidare. Muren var något som Trump gick till val på, men inte nog med det. Trump utlovade även att han skulle få Mexiko att betala för bygget av muren. Samtidigt har det andra stora […]

Läs mer

 
Vad innebär lobbying?

Vad innebär lobbying?

Inom politikens värld är “lobbying” ett frekvent återkommande begrepp, men vad innebär det i praktiken? Vem utför denna typ av jobb och i vilken mening kan det få politiska effekter? Låt oss gå på djupet kring vad lobbying faktiskt handlar om. Begreppet lobbying/lobbyism Begreppet känns ganska “svenskt”, men faktum är […]

Läs mer

 
 
 
 
 
petit