Maud Olofsson

En som gjort ett tydligt avtryck efter sig är Maud Olofsson. Hon är en svensk politiker med rötterna i Centerpartiet. På senare år har förtroendet för Maud Olofsson dock dalat rejält. I själva verket förklarade sittande regering att det förtroendet de facto var helt förbrukat.

Därmed sparkades hon i februari 2015 från det styrelseuppdrag hon hade i LKAB. Orsaken till att hon sparkades är att hon inte infann sig i KU, Konstitutionsutskottet, våren 2014, för utfrågning om den så kallade Nuon-affären.

 

Partiledare
Maud Olofsson innehade partiledarposten för Centerpartiet under drygt tio år, perioden
19 mars 2001 till 23 september 2011. Hon kom att efterträdas av Annie Lööf.

 

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot var hon mellan åren 2002 till 2011.

 

Näringsminister
Näringsminister var Maud under åren 2006 och 2011. Det var även under den perioden som hon i egenskap av näringsminister samtidigt kom att vara ägarrepresentant då det gäller köpet av Nuon år 2009. I egenskap av både näringsminister reste Maud Olofsson land och rike runt. Måhända bodde hon privat eller i tjänsten på hotell i Tokyo.

 

Vice statsminister
Under mandatperioden 2006-2010 innehade Maud Olofsson även posten som vice statsminister.

Energi- och näringsminister Maud Olofsson fotograferad för Nordiska Ministerrådet. 2011-02-25.

Energi- och näringsminister Maud Olofsson fotograferad för Nordiska Ministerrådet. 2011-02-25.

 

Utbildning
Initialt sett får man ng konstatera att Maud Olofsson gjort en alldeles utmärkt karriär. Anmärkningsvärt i en tid då akademiska meriter tycks vara ett måste.

Maud Olofsson har inga akademiska studier bakom sig – dock har hon en gymnasieexamen med sig i bagaget.

 

Några ord om Nuon-affären
Nuon-affären handlar om statliga Vattenfalls köp av det holländska energibolaget Nuon. Köpesumman var otroliga 97 miljarder kronor, den högsta kontantaffären i svensk historia.

Köpet genomfördes trots varningar från tjänstemännen vid näringsdepartementet om att köpeskillingen var alldeles för hög. I en promemoria ställd till bland andra Maud Olofsson den 11 februari 2009, stod där klart och tydligt att affären skulle innebära att statens avkastningskrav på Vattenfall om 11 procent, inte skulle komma att nås, ens under de den kommande tio årsperioden.

I själva verket kom affären bli ett ekonomiskt fiasko, efter fyra år har Vattenfall gjort nedskrivningar med över 15 miljarder kronor avseende Nuon. Inget mindre än en ren brakförlust. Maud Olofsson kritiseras således för hanteringen av sin inblandning, i egenskap av näringsminister, i Nuon-affären. Alldeles särskilt för att hon som sagt inte infann sig personligen till KU:s utfrågning utan att hon enbart hänvisade till det skriftliga svar regeringskansliet skickat till KU.

 

Maud Olofsson är i skrivande stund alltjämt ordförande i branschorganisationen Visita, en branschorganisation för besöksnäringarna i Sverige, något hon varit sedan år 2012.

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit