Lars Ohly

Lars Ohly är känd hos det svenska folket som Vänsterpartiets före detta partiledare. Han började dock sin yrkeskarriär på en helt annan bana än politiken, nämligen som spärrvakt på SJ. Detta trots att han redan i unga år varit politiskt engagerad. Redan när han var 13 år gammal gick han med i Folkpartiets ungdomsförbund. Det dröjde dock inte länge innan han gick ur förbundet och rörde sig mer i den politiska riktning han associeras med idag, det vill säga vänstern. Det var framförallt internationella frågor som påverkade honom och gjorde att han blev allt mer radikal, frågor som kriget i Vietnam, apartheiden i Sydafrika, liksom händelserna i Palestina och Chile. När han var 21 år gammal gick han med i Kommunistisk ungdom, och året därefter i Vänsterpartiet kommunisterna.Lars_Ohly_2

Från sitt första jobb som spärrvakt (som han påbörjat direkt efter att ha gått ut gymnasiet) avancerade Ohly snart och blev befordrad till tågvakt och därefter tågmästare. Hans politiska engagemang lös igenom även i hans arbetsliv, då han var aktiv i fackliga frågor på arbetsplatsen. Långsamt började även Ohlys politiska karriär att ta fart. År 1987 blev han vald till ersättare i partistyrelsen, och tre år efter det valdes han in som ordinarie ledamot. Det var samma år som partiet bytte namn till Vänsterpartiet, och tog bort ”kommunisterna”. Trots det kallade sig Ohly för kommunist när han 1998 valdes in som riksdagsledamot, och när han valdes till partiledare år 2004. Detta något kontroversiella ställningstagande granskades av programmet Uppdrag granskning, då man bland annat visade på yttranden av Ohly från 1980-talet då han uttalat sig positivt om de Sovjetiska öststaterna. Ohly svarade på kritiken med att han tog avstånd från sina uttalanden, och att han sedan dess har ändrat inställning. Året efter att programmet sändes meddelade Ohly i programmet Agenda att han inte längre kallar sig för kommunist.

I augusti 2011 meddelade Ohly att han inte skulle ställa upp i det kommande valet till partiordförande, och senare lämnade han även sin post i riksdagen. Kanske ville han ägna mer tid åt sin familj och sina fritidsintressen, till exempel matlagning. Om du själv är intresserad av matlagning och vill hitta recept och inspiration kan du gå in på Matklubben.se.

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit