CH_Hermansson

Någon jävla ordning ska de va’ i ett parti, sa den i många läger omtyckte partiledaren CH Hermansson. Uttrycket har blivit bevingat. Citatet kommer från ett uttalande CH Hermansson fällde i ett tal på en partikongress 1969 som sändes i TV. Svenska folket satte nästan kaffet i vrångstrupen då det på den tiden var ytterst ovanligt att någon svor i TV. Hermansson adresserade sina partivänner, kamrater på det här sättet med anledning av den splittring och de interna bråk som då förekom inom partiet.

CH Hermansson var partiledare för Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) under åren 1964–1975. Paradoxalt nog var han som ledare för ett genuint arbetarparti, genom sambeskattningen med sin hustru, den rikaste av samtliga svenska partiledare.

 

Lite fakta om personen CH Hermansson
CH Hermansson, det är så han omnämns och kallas trots att han är döpt till Carl-Henrik Hermansson. Fast det är nog inte så många som känner till det korrekta förnamnet.

CH Hermansson stammar från Hälsingland. Han föddes i Bollnäs den 14 december 1917. För den som inte är geografiskt bevandrad så ligger Bollnäs i Gävleborgs län.

 

Något om hans politiska bana
Redan tidigt intresserade han sig för politiken. Runt 1935 engagerade han sig i SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) som bildats år1917. SSU var Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och Landsorganisationen (LO) ungdomsförbund.
CH Hermansson kom att bedriva sina akademiska studier i Stockholm. Det var också i Stockholm som han blev medlem i Clarté, den socialistiska studentorganisationen. På grund av detta medlemskap blev han utesluten ur SSU.CH_Hermansson 1

 

Från socialdemokrat till kommunist

1941 gick han över till Sveriges kommunistiska parti SKP, dagens VPK, Vänsterpartiet kommunisterna.
Under hela sin verksamma period i partiets ledning, särskilt i rollen som partiledare verkade han för att partiet skulle fjärma sig från Sovjetunionen och ansluta sig till eurokommunism.

Under den historiska Pragvåren 1968, tog CH Hermansson starkt avstånd från Warszawapaktens inmarsch i Tjeckoslovakien. Han stod ut från de övriga partiledarna i Sverige då han ensam omedelbart krävde att Sveriges diplomatiska förbindelser med Sovjetunionen skulle frysas.

CH Hermansson var ledamot av Sveriges Riksdag under ämbetsperioden 1963-1985.

På hans lediga tid kunde man på vintrarna se honom åka skidor över Gärdet i Stockholm, eller tidig vår och under sommardagar ses pyssla med sin segelbåt vid Hundudden. Med fritidskläder från Medtryck hade han kanske lättare blivit igenkänd då han susade fram på Gärdet.

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit