Sex i politiken

”Sex i politiken” kan betyda många saker, och det gör det också. I Sverige är till exempel en betydelse av ”sex i politiken” det växande politiska engagemanget i Stockholm Pride, festivalen som hålls varje år i Sveriges huvudstad för att fira hbtq-personers rättigheter. Evenemanget har växt för varje år som det har arrangerats, och har ett vanligt år runt 50 000 besökare. När Stockholm var värd för Europride förväntades man uppnå runt 80 000 besökare. Det är därför inte konstigt att politiska partier lockas till Stockholm Pride, då en stor väljarkrets finns att rekrytera där. Varje politiskt parti hade redan år 2008 ett eget tält på festivalens mark, och förutom partierna finns en rad myndigheter och institutioner representerade, till exempel JämO, Polisen, Folkhälsoinstitutet och Svenska kyrkan – alla vill vara med.1024px-John_Prescott_on_his_last_day_as_Deputy_Prime_Minister,_June_2007

Sex och politik kan med andra ord ha en positiv anknytning i Sverige. I många andra länder (och ibland även i Sverige) är dock sex och politik i kombination något som brukar involvera en skandal. Så var till exempel fallet i Storbritannien, när deras vice premiärminister John Prescott avslöjades med att ha ett förhållande med sin sekreterare. Innan dess hade inrikesministern David Blunkett varit skandalomsusad när han hade en affär med utgivaren av The Spectator. Och dessa affärer görs verkligen till skandaler i Storbritannien – det blåser upp till mediestorm, vänsterprasslaren och hans (eller hennes) förhållande granskas i detalj, makarna intervjuas och det blir allmänt uppror.

I kontrast till detta finns till exempel Frankrike, där sex och politik inte hör ihop överhuvudtaget. Därmed inte sagt att deras politiker inte har affärer – Frankrikes före detta president François Mitterrand hade till exempel en parallell familj vid sidan av sin ”riktiga” familj i flera år. Men dessa affärer och kärleksförhållanden ses som något som hör politikernas privatliv till, och som inte har något att göra med deras politiska karriär. När det talas om ”skandal” i relation till en politiker i Frankrike handlar det därför aldrig om något så ”simpelt” som otrohet, utan affärsmän som inte har rent mjöl i påsen men som har politiska kontakter, om hemliga bankkonton, mutor, spioner och underrättelsetjänster och andra komplicerade saker.

Om du föredrar sex i ditt eget privatliv framför sex i politiken, hittar du allt du behöver för att göra det bättre, till exempel sexleksaker, på Vuxen.se.

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit