Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt är ett namn som de flesta i vårt land känner väl till. Som vår förre stadsminister har han gjort sig känd för sina politiska förslag och även för sina ibland ifrågasatta klädval och kärleksrelationer. Sedan han avgick som stadsminister och partiordförande för Moderaterna i oktober 2014 har han främst fokuserat på att föreläsa om sina erfarenheter inom politiken och vad han har lärt sig på vägen. Han föreläser även internationellt och fokuserar på förändringar i Europa och världen, där han ofta återkommer till Sverige som ett ledande exempel.

Reinfeldts viktigaste mål

iStock_000083428621_SmallHar du hört talas om arbetslinjen? Det är ett av Reinfeldts mest använda ord och förmodligen ett av hans viktigaste mål. Idéen med arbetslinjen är att alla medborgare i Sverige ska ha en inkomstbringande sysselsättning som gör att hela landet blir mer produktivt och välfungerande. Denna idé har utstått viss kritik men Reinfeldt arbetar nu hårt som föreläsare på att få denna idé att fästa runtom i övriga Europa. Under sina år vid makten fick Reinfeldt stort stöd i denna fråga, vilket framförallt märktes på valdagen som är Reinfeldt: Viktigaste dagen i Europa. Vid hans första ämbetsperiod hade han och partiet Moderaterna starkt stöd, vilket senare kom att minska. De som kritiserar arbetslinjen menar att det inte kan eller bör vara en människas eller lands ambition att alltid vara så effektiv som möjligt, för även om medborgaren och landet tjänar mer pengar riskerar den hållningen att tära på fysiskt och psykiskt välmående.

Fredrik Reinfeldt i media

Fredrik Reinfeldt fick en del kritik för att vara osynlig under den period när han ledde Sverige, men det har ändrats sedan han klev av ministerposten. Förutom att han nu föreläser i egen regi har han även skrivit en bok som handlar om hans liv i politiken. Boken heter “Halvvägs” och tar upp hela hans resa hittills, från när han var elevrådsordförande i skolan till att han till slut kom att gå i maktens korridorer. Fredrik Reinfeldt har även medverkat i annan media, bland annat har han blivit intervjuad i podcasten Värvet som drivs av Kristoffer Triumf, där han fick frågor om både sitt yrke och sitt privatliv och barndom. Numera är Reinfeldt med i organisationen EITI som främst fokuserar kring frågor om handel länder emellan. I sin nya roll som ordförande för organisationer deltar han i paneldebatter och blir intervjuad om frågor kring internationella handelsavtal och förvaltning av naturresurser.

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit