Anders Borg

Anders Borg är en svensk moderat politiker känd för sin höga svansföring. Det är ingen överdrift att kalla honom en av de mest inflytelserika politiska makthavarna under den senaste tioårsperioden. Att vara finansminister får anses vara den näst viktigaste posten i en regering och han var även en drivande kraft ideologiskt jämte Fredrik Reinfeldt. Han var inte bara finansminister under två mandatperioder utan också partiets populäraste politiker. Efter att ha avslutat, eller tagit en paus från, sin partipolitiska karriär har Anders Borg haft flera prestigefyllda och viktiga uppdrag på den internationella finansscenen. Detta var fram till en incident tidigare i år som kom att få stora konsekvenser för Anders Borg. Faktum är att han orsakat en skandal som kanske, för all framtid, kommer att överskugga hans politiska gärning i historieskrivningen. Vad var det då som hände den smarta politikern med koll på rikets finanser, men också med en för ämbetet okaraktäristisk hästsvans och en ring i ena örat?

En fest som spårade ur

Vår forna finansminister Anders Borg lämnade uppdrag efter att han generat sig och sitt sällskap på ett sätt som nog saknar motstycke i svensk politik. På en fest ute i skärgården fyllande han, på grund av stress som han själv uttryckte det, till ordentligt. Enligt samstämmiga vittnesuppgifter och ett åtal som senare väcktes ska han ha använt könsord och andra nedsättande uttryck i förolämpningar riktade mot kvinnorna i sällskapet. Han ska även ha tagit fram sin penis och föreslagit att han och en manlig bekant borde ta vissa mått för att avgöra sin inbördes rangordning. Anders har sagt att han inte minns så mycket vad som hände under kvällen, vilket kanske är tur för honom, och skyller på att han tappat kontrollen över sitt alkoholintag. Tillställningen Anders bevistade, tillsammans med sin omsusade partner Dominika Peczynski, hade inte karaktären av fylleslag utan det ska bara ha varit Anders som tog sig en så dramatisk bläcka. Någon i sällskapet kontaktade både polis och media efter händelsen. Anders har lovat att söka hjälp för sitt missbruk.

Tråkiga konsekvenser på det personliga planet

Efter att ha trappat ner på de politiska engagemanget har Anders Borg fått flera upphöjda positioner inom näringslivet och skaffat sig månadsinkomster på en väldigt hög nivå. De flesta av dessa uppdrag är han nu av med. läs om Goodcash om du själv är i en sådan situation att du behöver låna pengar snabbt för att ta dig ur ett bekymmersamt läge eller för att en möjlighet uppenbarat sig. Anders Borg får leva med att inte längre vara sedd som i första hand en upphöjd politiker och finansman. Därmed inte sagt att det han gjorde sig skyldig till något som, i alla kretsar, kommer att ligga honom i fatet. De finns de som hävdar att han, på något sätt, blivit mera mänsklig genom att bete sig osmakligt. Det återstår att se hur han hämtar sig efter detta. En sak som står klar är dock att han förlorade sina chanser att att bli moderaternas partiledare i och med denna fadäsen.

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit